Aby dotrzeć z pomocą bezpośrednio od sponsora do beneficjenta, koordynujemy działania Fundacji w poszczególnych zakątkach kraju.

Organizujemy imprezy z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Mikołajek.

Współpracujemy z firmami w ramach CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wraz z firmami i ich pracownikami organizujemy:

Chcesz pomóc? Skontaktuj się z nami!

marketing@fundacjacrossroads.pl

  • pomoc dla domów dziecka
  • akcje „Choinka Marzeń”
  • aukcje prac plastycznych
  • oraz inne formy działań prospołecznych
  • eventy dla dzieci

Promujemy wolontariat pracowniczy.

Prezentujemy działalność charytatywną i wydawniczą Fundacji na galach, targach, imprezach plenerowych.

Pozyskujemy partnerów i wolontariuszy do współpracy.


Dział marketingu

Agnieszka Olszewska
Dyrektor działu marketingu
tel. 600 315 110
a.olszewska@dzieciom.pl

Agnieszka Olszewska
Dyrektor działu marketingu
tel. 600 315 110
a.olszewska@dzieciom.pl

Agnieszka Olszewska
Dyrektor działu marketingu
tel. 600 315 110
a.olszewska@dzieciom.pl