Pomóż nam pomagać, włącz swojego Facebooka w działanie

Chcesz wesprzeć działania naszej Fundacji lub wybranego podopiecznego? Jeżeli odpowiedź brzmi – tak i masz swój profil na Facebooku możesz utworzyć zbiórkę na rzecz wybranej organizacji bądź naszego podopiecznego.

Jak to zrobić?

Ważne informacje

  • środki zebrane w ramach zbiórki na Facebooku trafiają na subkonto fundacji lub Podopiecznego Fundacji po miesiącu, w zależności na co była prowadzona zbiórka, za wsze po zakończeniu okresu rozliczeniowego;
  • w przypadku zbiórki na rzecz podopiecznego Facebook oraz Fundacja nie pobierają prowizji od wpłacanych środków, niewielkie różnice w otrzymanych kwotach wynikają z wahań kursów walut (wypłaty otrzymujemy w EURO) ….;
  • jeżeli zbiórka zakładała zebranie np. kwoty 500 zł a zebrano 750 zł, nadwyżka również trafia na wskazany cel, podobnie w przypadku kwoty mniejszej niż zakładana;
  • środki ze zbiórek niezawierających w tytule wymaganych danych konkretnego podopiecznego zostaną zaksięgowane, jako wpłaty na rzecz działalności statutowej

Pytania prosimy zadawać poprzez wiadomości prywatne na Facebooku Fundacji lub pod adresem: zbiorka@fundacjacrossroads.pl